Arena-nivået stimulerer til økt innovasjon og samarbeid mellom bedrifter, forsknings- og utdanningsmiljøer, og offentlige aktører. Om Arena-nivået

Arena Klyngene

Arena-klyngene bidrar til økt innovasjon og samarbeid mellom bedrifter, forsknings- og utdanningsmiljøer og offentlige aktører i hele landet

Les mer om de enkelte Arena-klyngene her