Arena-programmet stimulerer til økt innovasjon og samarbeid mellom bedrifter, forsknings- og utdanningsmiljøer og offentlige aktører. Om Arenaprogrammet

Arena Klyngene

Arena-klyngene bidrar til økt innovasjon og samarbeid mellom bedrifter, forsknings- og utdanningsmiljøer og offentlige aktører i hele landet

Les mer om de enkelte Arena-klyngene her