Om Arena

Arena-nivået består i dag av 19 klyngeprosjekter med bedrifter som ønsker å styrke sin langsiktige innovasjonsevne gjennom samarbeid.

Arena-nivået tilbyr finanisiell og faglig støtte til langsiktig utvikling av regionale næringsmiljøer. Formålet er å stimulere til økt innovasjon og styrket konkurranseevne basert på samarbeid mellom bedrifter, FoU- og utdanningsmiljøer og offentlige utviklingsaktører.

Arena er åpent for klyngeprosjekter i alle næringer og regioner. Det tas hvert år inn nye klyngeprosjekter basert på åpne utlysninger. Prosjektperioden er 3 år, som i spesielle tilfelle kan forlenges til 5 år.

Nøkkeltall

Arena-prosjektene involverte i 2016:

  1. 978bedrifter
  2. 112 FoU- og kunnskapsaktører (aktørene kan være medlem i flere klynger)

Arena-prosjektene utløste eller forsterket:

  1. 150 innovasjonsprosjekter
  2. 92 prosjekter med internasjonal forretningsutvikling som formål
  3. 207 prosjekter med utdanning/kompetanseutvikling som formål

Tre eiere

Arena er et av tre nivåer i programmet Norwegian Innovation Clusters som  eies i samarbeid mellom Innovasjon NorgeSiva og Forskningsrådet. Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet finansierer Norwegian Innovation Clusters-programmet med ca 165 millioner kroner i 2016.