Resultater

Klynger gjør en forskjell for verdiskapingen i næringslivet. Gjennom samarbeid bidrar de til økt nyskaping, raskere omstilling og at det blir attraktivt å investere i norskbaserte arbeidsplasser.

Les om resultater på siden for Norwegian Innovation Clusters (NIC).