Åpnet døren til Russland

Russiske «Kapitan Nazin» er den største båten som er dokksatt i Nord-Norge noen gang. Harstad-verftet Hamek fikk oppdraget etter et markedsprosjekt i Arena-klyngen Arktisk Maritim Klynge.  

I løpet av de få månedene prosjektet har pågått har Hamek tegnet 18 vedlikeholds- og modifikasjonskontrakter med russiske redere. Ett av fartøyene var den 105 meter lange tråleren «Kapitan Nazin». Kontraktene omfatter underleveranser fra en rekke andre bedrifter i Harstad-regionen. 

Hamek har ca 100 ansatte, og er et av Nord-Norges største reparasjons,- og vedlikeholdsverft rettet mot maritim næring. Fasiliteter for ”mindre fartøy” ligger i Samasjøen mens anleggene for ”større fartøy” ligger midt i Harstad by. 

Tørrdokken i Harstad er nylig utvidet til en av Norges største. Ordrebøkene tilsier at arbeidsstokken kan øke de neste åra.

Utfordret av klyngen

- Vi utfordret Hamek til å prøve seg på det russiske markedet. De fikk raskt sin første kontrakt med en russisk reder, sier assisterende prosjektleder Stig Nerdal i Arktisk Maritim Klynge.

Arena-klyngen utvikler og implementerer utstyr, design og prosesser som gjør maritime operasjoner i arktisk klima mest mulig effektive, trygge og miljørobuste. 

Sammen med partnerbedriftene Seaworks AS, Nor Supply Offshore AS og Transportutvikling AS, har Arena-klyngen og Innovasjon Norge jobbet for å komme seg inn på det russiske markedet. Etter å ha avklart markedspotensialet ble det gjennomført markedsbesøk og salgsreiser.

- Partnerbedriftene har spilt hverandre gode, og kommet i posisjon. Nå er døra åpnet, og flere partnerbedrifter henger seg på, sier Stig Nerdal.

Rederiet Barents AS og en av Norges mest innovative skipsdesignere, NSK Ship Design AS holder begge til i Harstad, og er på vei inn i bedriftsnettverksprosjektet.  

Startet med besøk

Bedriftsnettverksprosjektet har pågått ett år, men ble initiert da tolv aktører fra Arktisk Maritim Klynge året før reiste på et tre dagers besøk til Murmansk.

Formålet med besøket var å bygge nettverk mellom norske og russiske næringsaktører og FoU institusjoner. Reisen ble støttet av Innovasjon Norge.

Fire bedrifter ønsket å komme raskt i gang med markedsarbeidet, og startet bedriftsnettverksprosjekt ”Markedsarbeid i Russland”.

Vellykket forretningsutvikling i det russiske markedet krever vanligvis et langsiktig perspektiv, i tillegg til økonomiske ressurser og profesjonell bistand.

- Samarbeid mellom bedriftene og Innovasjon Norge viser at det er gode muligheter for å utvikle forretningsmulighetene i det russiske markedet relativt raskt, sier Stig Nerdal.