Designer fremtiden

Foto; Design Region Bergen

Topp universitet som Stanford, Harvard og MIT har lenge tilbudt Design thinking-studier. Nå tilbyr også Norges Handelshøyskolen dette, takket være Design thinking-klyngen på Vestlandet.

- Kurset Design thinking – strategisk design for innovasjon er viktig for norsk næringsliv, fordi det styrker kompetansen på innovasjonsprosesser – særlig evnen til å tenke «cross over», sier prosjektleder i DesignArena, Torhild Eide Torgersen.

Sammen med Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB), Høgskolen i Bergen (HiB) og Norges Handelshøyskole (NHH), har DesignArena utviklet det første utdanningstilbudet i Norge innenfor Design thinking. Undervisningen foregår på KHiB, HiB og NHH, i første omgang som en pilot. På sikt er ambisjonen at kurset skal kunne inngå som ett av fire i NHH Executive Master-program, og i utdanningstilbudet på KHiB og HiB.

Kurset er utviklet for bedriftsledere, designere, ingeniører og teknologer – så vel som for andre ledere og fagfolk, og offentlige tjenestemenn.

At Norges Handelshøgskole er med i samarbeidet er viktig, ettersom de er den fremste leverandøren av ledere til næringslivet. Å få høy kompetanse på strategisk design inn på ledernivå er avgjørende for fagets anseelse og anvendelse.

- Dette utdanningstilbudet er viktigere enn vi først trodde. Vi må bygge kompetanse for å bli enda dyktigere til å designe fremtiden, sier Torhild Eide Torgersen som forklarer metodikken slik;

- Design thinking er en praktisk, tverrfaglig, brukerorientert og prototype-drevet innovasjonsmetodikk, som tar for seg utfordringene i en organisasjon på nye og kreative måter, sier hun og fortsetter;

- Dette kan være utvikling av nye produkter, tjenester, opplevelser, forretningsmodeller eller nye prosesser internt i organisasjonen.

Å bruke en innovasjonsmetodikk som Design Thinking, kan bidra til å skape disruptive løsninger, som igjen kan lede til brudd i eksisterende verdikjeder. Det er kjennetegnet ved mange av dagens innovasjonssuksesser.

 

Arena-status avgjørende

DesignArena jobber for at design skal bli et tankesett, og at flere brukerdrevne innovasjons- og designprosjekter skal bidra til å skape reelle konkurransefortrinn for våre største næringer.

Interesseorganisasjonen Design Region Bergen, som samler grafisk design- og industridesignbedrifter på Vestlandet, har lenge sett behovet for en slik tverrfaglig tilnærming. Utdanningsinstitusjonene hadde også lyst å være med på et prosjekt som dette, men de trengte en pådriver for å komme i gang med prosessen.

- Med opprettelsen av DesignArena i 2013 fikk vi endelig ressurser til å jobbe frem et utdanningstilbud, sier Torhild Eide Torgersen.

Gjennom DesignArena er det blitt fasilitert møter mellom utdanningsinstitusjonene der de sammen har utviklet kursinnholdet. DesignArena har i tillegg gjennomført møter for innspillsgrupper og intervjuer med fokusgrupper der representanter fra klyngen har bidratt. Klyngen har også sittet med administrasjonsansvar og tar seg av det praktiske rundt kursgjennomføringen. 

- I denne prosessen har DesignArena vært akkurat den møteplassen, læringsarenaen og innovasjonspådriveren vi tok mål av oss til, sier Torhild Eide Torgersen.

 

Solid bakgrunn

På Norges Handelshøyskole er det første kullet på 28 studenter godt i gang. Alle har solid utdanning og arbeidserfaring fra tidligere innenfor design-, ingeniør- eller økonomifaget. I løpet av ni måneder skal studentene gjennom seks ulike moduler.

Med sin tverrfaglige, praktiske tilnærming skal Design thinking-kurset lære studentene å benytte koblingen design, teknologi og økonomi som et effektivt problemløsningsverktøy. Kurset består av teori og workshops koblet til gruppearbeid på konkrete bedriftsutfordringer. Det første kullet arbeider iherdig med cases fra TV 2, Tryg Forsikring, VestDavit og Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet.

Studentene kommer fra mange ulike sektorer, og vil ta med seg ny kompetanse tilbake til sin bedrift etter kurset.

 

Tverrfaglig metodikk

Fremtidens arbeidstakere må kunne arbeide tverrfaglig og integrere kunnskap både fra økonomi, teknologi og design. De må forstå og respektere hverandres kompetanse, og vite hvordan denne passer inn i utviklingen av bærekraftige forretninger, tjenester, løsninger eller produkter.

Å sette sammen en tverrfaglig gruppe er derfor ingen garanti for suksess. Det må jobbes og tenkes tverrfaglig hele veien. Det krever en grunnleggende forståelse og en metodikk.

- De mest vellykkede innovasjonsprosessene er tverrfaglig basert, men de fleste mislykkede innovasjonsprosessene er også det. Det er viktig å ta på alvor, sier Torhild Eide Torgersen.

Innovasjon handler i stor grad om å «snakke» et enkelt språk i en kompleks verden. Flere ser at en reell tverrfaglig tilnærming kombinert med designmetodikk gir resultater. Blant annet har flere av de store konsulentselskapene bygget opp Design thinking-kompetanse og bruker dette aktivt i sitt arbeid.