Foresight prosess i reiselivssklyngen Usus

Medlemsbedriftene i USUS diskuterer framtiden

Arena-klyngen Usus kjører en omfattende foresight-prosess; eller med andre ord en trend og fremtidsanalyse. Nylig ble del to av denne prosessen gjennomført, hvor klyngens medlemmer stemte fram de trendene som vil bli mest viktig for reiselivet og klyngen fram mot 2025. Denne avstemmingen vil sammen med alt annet som gjøres i foresight-prosessen, stake ut fremtiden for næringsklyngen.

Foresight kan oversettes med fremtidsanalyse og –tenking. Foresight er et overordnet begrep for ulike teknikker, metoder og verktøyer til å systematisere og utvikle robuste antakelser om fremtiden. Slike prosesser er et nyttig verktøy som klynger kan benytte i sitt strategiske arbeid.

Man hva kom man fram til hos Usus om reiselivet på Sørlandet i 2025? Deltakerne på samlingen fikk presentert i alt 13 ulike trender som forventes å bli viktige for fremtidens reiseliv og aktiviteten i Arena Usus. Fremtidsbildenes viktighet ble stemt over med mentometerknapper a la «Ti i skuddet». De tre som ble stemt fram som de mest viktige ble:

1. Mobilen som administrasjonssentral
2. Reisende blir hverandres rådgivere
3. Personalisering blir viktigere

Trendene ble diskutert i grupper, og det ble jobbet med konkrete tiltak for fremtiden.Du kan les mer om trendene og hvilke tiltak som ble foreslått her.

Som tidligere nevnt er denne samlingen en del av en større prosess. Les her om bakgrunn for prosessen og involvering av medlemmer og kunder.  

Neste runde av foresight-prosessen blir på Arena Usus’ vinterkonferanse 26. og 27. januar. Usus-medlemmene oppfordres sterkt til å ta med en flere av de viktige kundene og/eller samarbeidspartnerne sine.

Foresight-prosessen skapte tydelig såpass oppmerksomhet at NRK Sørlandet fulgte samlingen 1. desember og laget et fint innslag. Se her reportasjen fra samlingen og intervju med delprosjektleder Heidi Sørvig.