Kobler gründere med globale vinnere

Eirik Henriksen, Innovasjon Norge, Carl Robstad, RSM Imagineering, Kristin Falk, Høgskolen i Buskerud og Vestfold

- En nyskapende, skalerbar teknologi med stor mulighet for verdiskaping. 

Det var juryens vurdering da RSM Imagineering ble kåret til ”Årets Gründer” i Østfold og Follo. Tre gründerbedrifter hadde kvalifisert seg til finalerunden. Der fikk de holde en pitch for en fullsatt sal i Litteraturhuset i Fredrikstad. 

RSM Imagineering ble etablert i 2014, og utvikler teknologi til bruk i pumpesystemer for oljebransjen, spesielt utviklet for å pumpe væsker som inneholder partikler med fokus på oljeindustrien i Nord-Amerika. Teknologien reduserer behovet for utstyr på feltet, som gir mindre krav til antall mennesker og høyere effektivitet.

- Klyngene kan ta en viktig rolle når det gjelder å akselerere gründer-bedrifter. Vi jobber systematisk med å etablere et helhetlig økosystem for innovasjon, sier prosjektleder for Arena-klyngen Subsea Valley, Katrine Vetlesen.

RSM Imagineering har god medvind for tiden. Tidligere i år kom de gjennom nåløyet til energi-akseleratoren Techmakers. Sammen med fem andre gründer-bedrifter har de gjennom en tre-måneders periode jobbet intensivt for å akselerere oppstarten.

Gründer-bedriftene har møttes jevnlig til pitch-trening, foredrag og møter med toneangivende bedrifter. I tillegg er hver bedrift blitt fulgt opp av en mentor. Akselerator-perioden ble avsluttet i desember med presentasjon for investorer. 

- For gründer-bedrifter med gode ideer er dette en mulighet til å få tilgang til ressurser innen forretningsutvikling, industri og venturekapital, sier Katrine Vetlesen.

Sammen med Kjeller Innovasjon har Subsea Valley tatt initiativet til å starte akseleratoren Techmakers. Kongsberg Innovasjon og Bergen Teknologioverføring har bistått i gjennomføringen.

Kundedrevet innovasjon

- Techmakers har akselerert oppstartsprosessen til gründer-bedriftene.Tett dialog med etablerte industripartnere er svært nyttig for nye bedrifter som skal prøve seg i det globale markedet, sier Katrine Vetlesen 

Subsea-industrien har vist stor interesse for den nye akseleratoren, og stilt opp som industripartnere. Statoil, Lundin, Aker Solutions, Kongsberg, National Oilwell Varco (NOV), GE Oil & Gas, FMC Technologies, Saudi Aramco Energy Ventures og Technip har stilt med dyktige medarbeidere. Programmet er støttet av Akershus Fylkeskommune, Forskningsrådet og SIVA.

I møtene mellom de etablerte bedriftene og oppstartsbedriftene har temaet ikke vært salg, men hvilke utfordringer de etablerte bedriftene er opptatt av å løse. Målet har vært behovsdrevet innovasjon.

- ”Kunden i fokus” er viktig, men det må løftes til et nivå der leverandøren får innsikt i hva kunden er opptatt av, og forstår hvordan kunden tenker, sier Katrine Vetlesen.

I Techmakers samles bedrifter for å diskutere behov og mulige løsninger. Dette blir gjort innen for en akselerator-metodikk, der gründer-bedriften står i fokus, og der etablert næringsliv med en ledende global posisjon er tildelt en sentral rolle.

- Våre partnerbedrifter har bidratt med kompetanse og gode analyser. Det er av stor verdi for gründer-bedriftene. Samtidig har samarbeidet gitt viktige bidrag tilbake til subsea-klyngen, sier Katrine Vetlesen.

Subsea Valley har over 200 partnerbedrifter, mange står i et sterkt konkurranseforhold til hverandre.

De seks gründer-bedriftene som deltok i Techmakers 2015 vil fortsette å gjøre hverandre bedre igjennom alumni-arrangementer. Nå planlegges Techmakers 2016 neste høst. Rekrutteringen begynner allerede på nyåret.

- Dette har vært en suksess. Samarbeid med likesinnede, møter med erfarne i bransjen, satt inn i en akselerator-metodikk er en god kombinasjon, sier Katrine Vetlesen.