Økte lønnsomheten sammen

GuideGunnar er en av klyngebedriftene i Arena Lønnsomme Vinteropplevelser. Bedriften tilbyr svært populære Nordlyssafari turer med utgangspunkt i Tromsø (Foto; Gunnar Hildonen)

Arena Lønnsomme Vinteropplevelser kan trygt beholde navnet. De nord-norske klyngebedriftene vokser raskt på grunn av samarbeid om helårsdrift og fokus på nordlyset.

Bedriftseierne i klyngen tapte tidligere mer enn andre i samme næring. Gjennom samarbeid er de nå blitt mer lønnsomme, vokser raskere både i omsetning og antall ansatte.

Det viser en regnskapsanalyse utført av Menon Business Economics på vegne av klyngen. Analysen er basert på 33 av klyngebedriftenes regnskap i perioden 2008 til 2012, samt sammenlignbare bedrifter på landsbasis og i Nord-Norge.

Bedriftene som etablerte klyngen i 2010 med støtte fra fylkeskommunen og Innovasjon Norge lokalt hadde nok et særlig behov for å øke lønnsomheten. Klyngen fikk Arena-status i 2011 og har fått en forlenget periode til 2016. Foruten Hurtigruta består klyngen av 56 små og mellomstore reiselivsbedrifter, samt kunnskapsmiljøer og offentlig virksomhet i Troms-regionen.

Å strekke sesongen fra 3 til 12 måneder, samt satse på nordlys-turisme var et naturlig grep. I tillegg ble det utviklet mer komplette opplevelsesprodukter med reise, overnatting, nordlys-safari osv. Gjennom Arena Lønnsomme Vinteropplevelser har nordlys-turismen nå blitt en etablert aktivitet.

Lønnsomhet først

- Det viktigste var å bidra til lønnsomhet for klyngebedriftene på kort sikt. Heldigvis har vi truffet godt, og hatt markedet med oss. Nå har vi fått ro til også å tenke langsiktig, sier prosjektleder i Arena Lønnsomme Vinteropplevelser Børre Berglund. 

Bedriftene har definert kvalitet og kompetanse, distribusjon og produktutviklingsprosesser som satsingsområder for klyngen. Den første jobben var imidlertid å bygge kjennskap og tillit. 

- Vi har brukt mye tid og ressurser på ulike møteplasser slik at bedriftene skulle bli kjent med hverandres styrker og svakheter. Se hvor de konkurrerer og hvor de utfyller hverandre. Med andre ord bygge en solid plattform for samarbeid før vi har gått løs på satsingsområdene, sier Børre Berglund.

Arena-klyngen har støttet produktutviklingsprosesser, utviklet kurs og gjennomført studieturer. De har fått etablert et naturguidestudie i samarbeid med Universitetet i Tromsø, samt arbeidet med markedsadgang for bedriftenes produkter mot Storbritannia, Japan, Russland, Tyskland og Nederland.

Ved å bygge kompetanse hos bedriftene har reiselivsproduktene fått en jevn god kvalitet, blitt pakket på en kundevennlig måte og priset slik at leverandørene får sin del av fortjenesten. I tillegg er bedriftene blitt bedre på å møte ulike behov i de forskjellige markedene. Ved å utvikle reiselivsproduktene og etablere kontakt med nye turoperatører har antall vinterturister økt. Det har gitt bedre lønnsomhet. 

Sterk vekst

Analysen viser at klyngebedriftene i begynnelsen av perioden hadde svak lønnsomhet, og flere hadde negativ egenkapital. Utover i perioden bedret lønnsomheten seg, noe som også har gitt mer solide bedrifter.

De tre første årene tapte eierne penger på sine investeringer, mens avkastningen i snitt var på over 10 prosent mot slutten av femårsperioden. I mellomtiden må bedriftene ha gjort mye riktig – og det gjennom godt samarbeid.

Med sterk avkastning for eierne åpner det seg muligheter for nye investeringer, satsinger og produktutvikling.

- Analysen er en god motivasjon for videre arbeid, og det er svært gledelig å se at klyngebedriftene styrkes og utvikles i riktig retning, sier Børre Berglund.

For de 33 små og mellomstore bedriftene har verdiskapingen steget fra 104 til 167 millioner kroner på fem år, noe som viser bedrifter i stor vekst. Analysen er basert på de regnskapspliktige klyngebedriftene i perioden, med unntak av Hurtigruta.

- Klyngebedriftene har opplevd sterk verdiskapingsvekst og sterk vekst i antall sysselsatte over perioden, sier Endre Kildal Iversen i Menon Business Economics.

Solid også på landsbasis

Analysen inneholdt også en sammenligning med andre reiselivsbedrifter av samme størrelse utenfor klyngen.

- Bedriftene i klyngen har sterkere vekst i lønnsomhet og antall sysselsatte i forhold til sammenligningsbare bedrifter på landsbasis og i Nord-Norge, sier Endre Kildal Iversen.