DesignArena lanserer kurs i Design Thinking

Arenaprosjektet DesignArena jobber for å anvende, videreutvikle og bygge kompetanse innen designdrevet innovasjon – med havnæringene i fokus. Nå lanserer de en tverrfaglig utdanning i design thinking - en praktisk, brukerorientert og prototype-drevet innovasjonsmetodikk, som tar for seg utfordringene i en organisasjon på nye og kreative måter. Utdanningen bør være veldig interessant for andre klynger og bedrifter som ønsker innovasjonspådrivere i egen organisasjon.

DesignArena skal være en møteplass, en læringsarena og en innovasjonspådriver for dem som vil satse på strategisk bruk av design og bli de beste designleverandørene og -brukerne. Visjonen er at Bergen skal bli Nordens hovedstad for designdrevet innovasjon. DesignArena fokuserer særskilt på økt strategisk bruk av design i de største næringene i regionen; marin-, maritim- og energisektor, og medlemmene består av representanter fra disse klyngene i tillegg til hovedvekten, som er designbyråer.  Klyngen har hatt arenastatus siden sommeren 2013. 

I tett samarbeid med Norges Handelshøgskole executive, Høgskolen i Bergen og Kunst- og designhøgskolen i Bergen, har DesignArena og Design Region Bergen lenge arbeidet for opprettelsen av en tverrfaglig master i Design Thinking. Til våren får vi se : en pilot på masternivå, som går over ti måneder, og som kombinerer fagområdene teknologi, økonomi og design.

Design Thinking er en praktisk, brukerorientert og prototype-drevet innovasjonsmetodikk, som tar for seg utfordringene i en organisasjon på nye og kreative måter. Dette kan være utvikling av nye produkter, tjenester, opplevelser, forretningsmodeller eller nye prosesser internt i organisasjonen.

«Fremtidens arbeidstakere må kunne arbeide tverrfaglig og integrere kunnskap både fra økonomi, teknologi og design. De må forstå og respektere hverandres kompetanse, og vite hvordan denne passer inn i utviklingen av bærekraftige forretninger, tjenester, løsninger eller produkter», sier prosjektleder Torhild Eide Torgersen i DesignArena. Og fortsetter: «Med sin tverrfaglige, praktiske tilnærming skal Design Thinking lære  deltakerne å benytte koblingen design, teknologi og økonomi som et effektivt problemløsningsverktøy. Kurset vil bestå av teori og workshops koblet til gruppearbeid på konkrete bedriftsutfordringer som studentene har med seg.» 

Design Region Bergen har lenge sett behovet for en slik tverrfaglig tilnærming.  Utdanningsinstitusjonene hadde også lyst å være med på et  prosjekt som dette, men de trengte en pådriver for å komme i gang med prosessen. Med opprettelsen av DesignArena fikk DRB endelig ressurser til å gjennomføre prosjektet. Gjennom DesignArena har det blitt fasilitert møter mellom utdanningsinstitusjonene der de sammen kunne utvikle innholdet. DesignArena har i tillegg gjennomført innspillsgruppemøter og fokusgruppeintervjuer med representanter fra næringene i kursutviklingen. Klyngen har også sittet med administrasjonsansvar og tar seg av det praktiske rundt kursgjennomføringen. I denne prosessen har DesignArena vært akkurat den møteplassen, læringsarenaen og innovasjonspådriveren de tok mål av seg å skulle være. 

Kurset retter seg mot ledere, ingeniører, designere og andre som ønsker å bli innovasjonspådrivere i egen organisasjon. Oppstart er april 2015, og søknadsfrist 20.mars 2015. Alle kan i utgangspunktet søke om å delta, men DesignArena-medlemmer vil bli prioritert. 

Du kan lese mer om kurset og programmet her: http://www.dtbergen.no/