Nye Arena-prosjekter 2015

Rolv Assev (partner i Startuplab og styreleder i wewanttoknow),Hans Christian Bjørne (klyngeleder Oslo Ed Tech Cluster), Heidi Auslid (vise adm i IKT Norge), Ingrid Somdal-Åmodt Vinje fra Oslo Ed Tech og Håkon Nyhus fra Innovasjon Norge. Fra Foto: Innovasjon Norge/ Terje Borud

Tre nye spennde arenaprosjekter er tatt opp i proogrammet. Næringsminister Monica Mæland og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner offentliggjorde klyngene.

Innovasjon Torskefisk, Arena olje- og gassklynge Helgeland og Oslo Ed Tech Cluster blir nye Arena-klynger. Tre spennende klynger som blir en del av Arena familien. det er nå 22 arenaprosjekter som støttes av Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva.

Arena Innovasjon Torskefisk samler hele verdikjeden innen fangst, foredling og markedsføring av torsk. Deltakerbedriftene inkluderer rederier, verft, leverandører av tjenester og utstyr, kunnskapsaktører og andre samarbeidspartnere i Lofoten og Vesterålen. Målet er økt lønnsomhet gjennom forpliktende samarbeid mellom bedrifter og forsknings- og innovasjonspartnere. Sesongforlengelse, sterkere satsing på kvalitet og merkevarebygging er viktige elementer i samarbeidet.

Arena olje- og gassklynge Helgeland har base i Mo i Rana og har gjennom flere år satset bevisst på å utvikle seg som leverandør til olje- og gassmarkedet. Bedriftene i denne klyngen utgjør i sum et industrielt tyngdpunkt Nord-Norge i forhold til petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen i nord. Klyngen har allerede et vel etablert samarbeid med regionale kunnskapsinstitusjoner.

Oslo Ed Tech Cluster består av mindre bedrifter som ønsker å bruke klyngesamarbeid som et strategisk redskap for vekst i et raskt ekspanderende marked. Klyngen er et eksempel på ny næringsutvikling og bruk av ny teknologi innen undervisningssektoren som kan gi grunnlag for forretningsutvikling med sikte på å få frem nye produkter og tjenester.

Vi gratulerer også Arena Heidner, Ikuben og Mineralklyngen Nord som fikk forlengelse, og dermed fortsatt er en del av Arenaprogrammet  i 2016 og 2017

Les mer om og offentliggjøringen på innovationclusters.no

Oppslag om Oslo Ed Tech klyngen finner du her