Raskere produktutvikling

- ProtoMore vil gi raskere produktutvikling, og dermed forsterke konkurransekraften for etablerte bedrifter og gründere, sier daglig leder i Arena-klyngen iKuben, Hilde Aspås.

I januar 2016 åpnes ProtoMore i første etasje i Molde Kunnskapspark. Der vil det være et verksted med arbeidsbenker, utstyr og materialer for å bygge ulike prototyper. I tillegg vil det være et åpent café-område, møterom og kontorplasser for gründere og andre brukere.

Bedriftenes behov for raskere markedsintroduksjon av nye løsninger har vært den viktigste driveren for ProtoMore. Behovet ble veldig tydelig under klyngens besøk i Silicon Valley i 2014.

- Vårt fokus er omstilling gjennom bruk av mulighetene innen ”industrielt internett” og raskere introduksjon av produkter i markedet, fordi det vil gi klare konkurransefordeler for våre bedrifter, sier Hilde Aspås.

Bedriftene kan leie seg inn på dags- eller ukesbasis. I tillegg kan de få fasilitering av innovasjonsprosessen. Her tilbys hjelp til å strukturere prosessen slikt at en tidlig får opp mange ideer som testes ut og eventuelt forkastes, før en raskt videreutvikler dette i retning markedslansering.

Øker kompetansen

Metodikken Design Thinking og Rapid Prototyping vilstå sentralt i prototype-laben. Det vil bidra til økt innovasjonskompetanse i bedriftene, at kundens behov raskt blir verifisert, og at tradisjonell tekning i større grad blir utfordret.

- Bedriftene får en fantastisk mulighet til å trekke kundene enda mer inn i utviklingsarbeidet. Det vil gi større treffsikkerhet ved introduksjon av nye produkter i markedet, sier Hilde Aspås.

Et team fra Molde Kunnskapspark skal stå for den daglige driften, der én har ansvar for å fasilitere innovasjonsprosessene, èn for utstyret, og èn for å skape aktiviteter. Det legges opp til mye aktiviteter i lokalene, som workshops, presentasjoner, og bruk av 3-D printer, laser-kutter og elektronikk-utstyr.

-ProtoMore vil bli et kraftfullt verktøy for samarbeid i iKuben, og bedriftenes evne til å omstille seg, sier Hilde Aspås.

Klyngen en pådriver

Klyngen har vært en pådriver for å få dette på plass, og har også vært med på å løfte dette økonomisk og sikre driften det første året. På sikt skal ProtoMore gå i balanse med inntekter fra leie, fasilitering og medlemskap.

Som del av partnerskapet vil bedriftene i iKuben-klyngen få en introduksjonspakke med fokus på et selvvalgt prosjekt. Partnerbedriftene forventes å utgjøre størstedelen av kundene, men ProtoMore vil være åpent for alle.

- Ambisjonen er å tilby Norges beste prototype-verksted, og ha kunder fra hele landet, sier forretningsutvikler i Molde Kunnskapspark Sjur Vindal. Han vil ha ansvar for fasiliteringstilbudet i ProtoMore.

Vindal tror tre kundegrupper vil bruke fasilitetene. 1. Etablerte bedrifter med et akutt behov for å løse et problem. De har kanskje kjørt seg litt fast, og har behov for fornyet kraft og andre angrepsvinkler i utviklingsarbeidet. 2. Etablerte bedrifter med ambisjoner om å utvikle nye løsninger på noe sikt. 3. Gründerbedrifter som har behov for å utvikle sine løsninger – og forretningsvirksomheten. I tillegg vil Høgskolen i Molde bruke lokalene til undervisning.

- Skal vi lykkes, må vi tilby tjenester som gjør oss fortjent til å bli en integrert del av innovasjonsprosessen for mange av bedriftene i iKuben-klyngen. Da vil vi også bli attraktive for bedrifter utenfor vår region, sier Sjur Vindal. 

Lyser opp 

- Vi kan bli enda raskere på å utvikle nye produkter. Med ProtoMore skal vi få opp flere ideer tidlig, og raskere lansere de beste i markedet, sier sier produktutviklingssjef Odd Thorvik i Glamox.

Glamox Gruppen utvikler, produserer og selger belysning til det profesjonelle markedet over hele verden.

Produktene, etablert internasjonalt marked og milliard-omsetning skiller Glamox fra de fleste andre bedriftene i iKuben-klyngen. Men behovet for raskere produktutvikling har de til felles.

Glamox har egne test-fasiliteter med designere og ingeniører, og ser ProtoMore som et viktig supplement.

- ProtoMore vil bidra til en lysere fremtid for Glamox, fordi fasilitetene og kompetansen vil bidra til raskere produktutvikling, og det blir stadig viktigere, sier Odd Thorvik.