Smartere læring

- Hvis kunnskap skal bli vår ”nye olje”, må vi lære smartere enn før. Da trenger vi ny læringsteknologi – og her kan Norge ta en globalt ledende posisjon. 

Det sier daglig leder i Oslo EdTech Cluster Hege Tollerud. Klyngen vokste frem fra IKT Norge sitt forum for læringsteknologi, eller ”edtech” som er betegnelsen som brukes i bransjen. Sommeren 2015 fikk de Arena-status.

De siste årene har ca 60 bedrifter med ca 1000 arbeidsplasser etablert seg innen læringsteknologi i Norge, med ca 140 millioner brukere verden over, og en omsetning på ca 500 millioner kroner.

Ambisjonen er å få minst halvparten med i klyngesamarbeidet, og de er på god vei.

- Gjennom tett samarbeid i klyngen skal vi bygge opp en sterk norsk næring innen læringsteknologi, som leverer løsninger i verdensklasse, sier Hege Tollerud.

Analyseselskapet Gartner anslår at det omsettes for nesten 70 milliarder dollar i 2015 i det globale edtech-markedet, og det vil øke de neste årene.

Lære for fremtiden

”If we teach today’s students as we taught yesterday’s, we rob them of tomorrow”, sa den amerikanske filosofen, psykologen og pedagogen John Dewey i 1915.

- For 100 år siden satte Dewey ord på en utfordring som vår bransje med ny teknologi er i stand til å håndtere bedre enn noen gang. Det må vi utnytte, sier Hege Tollerud. 

Den digitale revolusjonen treffer utdanning og læring med full tyngde. Forelesninger blir podcastet, foredrag streames, det tilbys webinarer, og det utvikles lærings-apper på mange områder.

Utviklingen går i retning av raskere læring gjennom hele livet. Noen minutter med en kunnskaps-app via mobilen i ledige stunder overtar gårsdagens tradisjonelle kurs-utdanning.

- Vi må ta konsekvensen av en akselererende utvikling og at mye av den kompetansen og de yrkene som trengs de neste tiårene ikke er en del av dagens utdanningstilbud, sier Tollerud.

Læringsteknologi gir mulighet for læring uavhengig av tid, sted, plattform og rom. Med edtech-løsninger kan læring organiseres smartere og gjøres mer motiverende, tilpasset hver enkelt, og gi alle mulighet til å lykkes med å få nødvendig kunnskap og kompetanse.

- Ny læringsteknologi bidrar til at vi lærer mer effektivt, og ikke nødvendigvis på skolebenken. Da blir det også lettere å lære for fremtiden, sier Tollerud.

Bransjen leverer digitale læringsmidler til utdanningssektoren, arbeidslivet og private brukere. Teknologien forenkler, forbedrer og effektiviserer læringen gjennom lek, spill og aktiv involvering. Produktene og tjenestene strekker seg fra innhold i spesifikke fag, læringsanalyse, mobil kommunikasjon, plattformer for sosial læring, digitale prøver, tilpasset læring og administrative systemer for planlegging, organisering og kommunikasjon av undervisning, innleveringer og tester.

Følger veiviserne

- At norske selskaper som Kahoot og itslearning er blitt store i det globale markedet må vi utnytte. Vi må bidra til at andre selskaper følger etter ”veiviserne” slik at vi kan bygge en sterk norske næring og flere kan lykkes globalt. Det vil også Kahoot og itslearning være tjent med, sier Hege Tollerud.

Det Bergens-baserte itslearning ble etablert i 1999, og er etter kjøp av konkurrenten Fronter blitt det største i sitt slag i Europa. De leverer en læringsplattform designet spesielt for utdanningssektoren og brukes av millioner av lærere og elever i hele verden, fra barnehager til universitet. Ideen med itslearning bidrar til å gjøre undervisningen inspirerende og optimaliserer læringsutbyttet.

Kahoot! leverer en spillbasert læringsplattform, som ofte brukes ved at en lærer lager en quiz i Kahoot!, med flere spørsmål om temaet klassen jobber med. Kahoot! har over 28 millioner aktive brukere i måneden i over 180 land. ‪25 prosent av lærerne i grunnskolen og videregående skole i USA bruker nå Kahoot! i undervisningen i løpet av året.

- Vårt konsept er læring gjennom sosial lek. Vi har vært opptatt av å fremme god atferd i klasserommet og skape engasjement for lærerens undervisning. Resultatet er at elever skaper sitt eget læringsinnhold i Kahoot!-plattformen og tar en aktiv rolle i egen læring. Det er mye av vår suksessoppskrift, sier CEO i Kahoot! Johan Brand, som også sitter i styringsgruppen for Oslo EdTech Cluster.

Springbrett via Austin

Under South by South West-konferansen (SXSW) i mars holdt Oslo Edtech Cluster og det Austin-baserte EdTech Action en ”Oslo-Austin Mixer” på Capital Factory, et av byens ledende inkubator-miljøer.

Nettverket som Kahoot og Clarify har bygget opp i Austin ble invitert, og selskapene Kikora, Creaza, The Urban Legend og Ediphy fra Oslo EdTech Cluster fikk presentere seg.

Austin har vist seg som en god vei inn i det amerikanske teknologi-markedet, som et alternativ til Silicon Valley og New York. For læringsteknologiselskapene har det vært lettere å samarbeide med skolesystemet, universitetene og fagmiljøer her, hvor pågangen fra oppstartsbedrifter ikke er like stor.

- Med erfaringene som Kahoot og Clarify har gjort, utvikler vi nå et springbrett for andre norske bedrifter som har ambisjoner om å levere læringsteknologi i det amerikanske markedet, sier Hege Tollerud. 

Kahoot! begynte sin vei inn i det amerikanske skolesystemet via blant annet SXSWedu i Austin og har etablert kontor i Capital Factory.

– Norge har en unik mulighet å ta en ledende posisjon i det som kommer til å bli en av de største og viktigste vekstnæringene internasjonalt. Kahoot! tar sikte på lede an på den reisen, sier Johan Brand.