Tradisjon for nytenking

Brunvoll AS effektiviserer produksjon og varehåndtering. Leveringstiden halveres, kostnadene reduseres og ”haste-markedet” åpner seg. Skreddersydd produksjon av side-propeller blir dermed mer lønnsomt i Molde enn i lavkostland. Alt på grunn av et forskningssamarbeid.

Bedriften har i dag 350 ansatte og èn milliard i omsetning, men det startet i det små for over hundre år siden.

Brødrene Andreas og Anders Brunvoll startet i 1912 med produksjon av dieselmotorer og styrbare propeller til fiskeflåten og har siden den gang utviklet og effektivisert produkter og produksjonsprosesser.

Det største skiftet kom da lettvekts- og høyhastighets dieselmotorer tok over markedet tidlig på 1960-tallet. Da ”svarte” Brunvoll på utfordringene med å introdusere sidepropeller for fiskeflåten. I dag leverer Brunvoll AS design, produksjon og service på komplette propell-systemer for manøvrering og posisjonering av avanserte skip – og er verdensledende på sitt område.

- Vi konkurrerer på leveringstid, kostnader og kvalitet, og må hele tiden se på hvordan vi kan bli bedre, sier VP Manufacturing & Supply Chain i Brunvoll AS, Magne Gøran Lyngstad.

Halvert leveringstid

Sidepropellene er skreddersydd for hver bestilling, hvilket er kostnadskrevende. Såkalt ETO-produksjon (”engineering to order”) er tradisjonelt manuelt utført og blir i dag ofte lagt til lavkostland.

Kundespesifikke produkter, stor variasjon i produktmiksen, krevende varehåndtering og konstant etterslep i prefabrikasjonen har bidratt til kostnadskrevende og lang produksjonstid. Med god hjelp fra Arena iKuben har de nå tatt grep, og resultatet er økt konkurranseevne og lønnsomhet.

Gjennom FoUI-prosjektet ”Effektiv Produksjon av Avansert Skipsutstyr – EFFEKT” har Arena iKuben-partnerne Brunvoll og Oshaug Metall AS sammen med SINTEF, NTNU og Møreforskning funnet frem til hvordan Molde-bedriftene kan effektivisere produksjonsprosessen og dermed styrke konkurranseevnen. FoUI-prosjektet har totalt kostet 20 millioner kroner, og har fått støtte fra Norges Forskningsråd. 

Oshaug Metall leverer støpegods og ferdig maskinerte komponenter til verdens ledende propellprodusenter – deriblant Brunvoll AS.

- Ved endret produksjonslogistikk, automatisering av sveiseoperasjoner og delmontasje vil vi redusere produksjonstiden fra 8 til 4 uker, takket være EFFEKT-prosjektet, sier Magne Gøran Lyngstad.

Effektiviseringspotensialet synes å være større enn først antatt.

- Vi når målene for EFFEKT-prosjektet. I tillegg er potensialet større enn først antatt. Vi kan dermed ta ut ytterligere effektiviserings-gevinster i tiden fremover, sier Magne Gøran Lyngstad.

Produksjon i Norge

Brunvoll har installert sveiserobot for å automatisere produksjonen, og er i gang med omlegging til mer ”lean” produksjonsflyt. Det reduserer antall produksjonstimer per sidepropell, og dermed kostnadene, I tillegg kan Brunvoll nå konkurrere i haste-markedet, som blir stadig viktigere.

- Nå kan vi opprettholde lønnsom ETO-produksjon i Norge. Det betyr arbeidsplasser i Molde-regionen, sier Magne Gøran Lyngstad.

Utfordret forskningsmiljøene

At tre større forskningsmiljøer samarbeider i EFFEKT-prosjektet er oppsiktsvekkende av flere grunner. For det første er det vanlig at forskningsmiljøene jobber uavhengig av hverandre. For det andre har skipsutstyrs-bedriftene i Molde-regionen over tid vært skeptiske til å samarbeide med akademia. Produktutviklingen har i hovedsak foregått gjennom tett dialog mellom fagarbeider og ingeniør.

- Vi må kunne forvente at også forskningsmiljøene kan samarbeide, og at bedriftens behov står i sentrum , sier leder i iKuben Hilde Aspås.

IKuben-klyngen har siden oppstarten i 2012 bygget bro mellom forskningsmiljøene og skipsutstyrsleverandørene i regionen. Det var hovedmålet da Arena-prosjektet ble startet i 2012.

- EFFEKT er ett godt eksempel på hvordan samarbeid kan bidra til å sikre verdiskaping og arbeidsplasser i regionen. De gode erfaringene smitter, og vi ser en helt annen vilje i partnerbedriftene til å satse på FoUI-prosjekter med forskningsmiljøene, sier Aspås.