Utlysning nye klyngeprosjekter 2015 - Frist utløpt

Norwegian Innovation Cluster inviterer klyngeprosjekter til å søke deltakelse i programmet gjennom utlysning 2015. Det er mulig å søke på alle tre nivåene Arena, NCE og GCE. I tillegg er det mulig å søke forlengelse av pågående prosjekter i nivå Arena fra fase en til fase to.

Norwegian Innovation Cluster inviterer klyngeprosjekter til å søke deltakelse i programmet gjennom utlysning 2015. Det er mulig å søke på alle tre nivåene Arena, NCE og GCE. I tillegg er det mulig å søke forlengelse av pågående prosjekter i nivå Arena fra fase en til fase to.

Følgende prosess er lagt opp for utlysningen:

  1. Obligatorisk Innhenting av prosjektskisser for alle som planlegger å søke (Arena, NCE og GCE) Mottatte skisser vurderes av programledelsen og det gis en rådgivende tilbakemelding om man bør gå videre i søkeprosessen.
  2. Frist for innsending av prosjektskisser: 19. februar 2015 kl. 15:00
  3. Innsending av søknader for alle nivåene. Søknadene danner grunnlag for endelig vurdering og beslutning.

Frist for innsending av søknad: 24. april 2015 kl. 15:00

Mer informasjon om utlysningen og relevante dokumenter finner du på Innovasjon Norges hjemmesider.

Det gjennomføres også i år et informasjonsmøte for mulige søkere. Informasjonsmøtet avholdes 22. januar 2015 kl. 10:00-14:00 på Radisson Blu Airport Hotel Oslo, Gardermoen.

I tillegg tilbys det ½ dags kurs i strukturering av utviklingsprosjekter, samme dag og sted som informasjonsmøtet, 22. januar 2015 kl. 14:00 – 17:00 på Radisson Blu Airport Hotel Oslo, Gardermoen. Kurset er frivillig og kostnadsfritt.