Arena stimulerer til økt innovasjon og samarbeid mellom bedrifter, forsknings- og utdanningsmiljøer, og offentlige aktører Om Arena

Arena-klyngene

Norwegian Innovation Clusters-programmet har i dag 22 klyngeprosjekter med Arena-status. Det er klynger med bedrifter som ønsker å styrke sin langsiktige innovasjonsevne gjennom samarbeid.

Les mer om de enkelte Arena-klyngene her